Tietosuojakäytäntö

Olemme sitoutunut suojelemaan yksilöiden oikeuksia ja pitämään henkilötiedot turvassa. Tässä tietosuojakäytännössä kuvataan AjoWEPPI-sovelluksen ja siihen liittyvien taustatoimintojen (myöhemmin palvelu) kautta tapahtuvaan henkilötietojen ja muiden tietojen keräämiseen, käsittelyyn ja analysointiin liittyvät käytännöt. Näiden ehtojen lisäksi noudatamme tietojen käsittelyssä sovelluksen jakelussa käytetyn palveluntarjoajan ehtoja. Kaikkia henkilötietoja sekä muita tietoja käsitellään huolella ja luottamuksellisesti. Suojaamme kerätyt tiedot fyysisillä ja teknisillä menetelmillä.

Käyttämällä palvelua hyväksyy tämän tietosuojakäytännön. Et voi käyttää palvelua, jos et hyväksy näitä käytäntöjä. Tässä selosteessa viittaamme ”Sinulla” asiakkaisiin ja asiakkaidemme työntekijöihin.

Tämä tietosuojaseloste sisältää seuraavat osa-alueet:

 1. Mitä henkilötietoja AjoWEPPI kerää
 2. Miten AjoWEPPI voi käyttää henkilötietojasi
 3. Kenelle AjoWEPPI voi luovuttaa henkilötietoja
 4. Miten AjoWEPPI suojaa henkilötietoja
 5. Yksityisyyden suojaan liittyvät oikeutesi
 6. Kuinka kauan AjoWEPPI säilyttää henkilötietojasi
 7. Miten tähän ja evästeitä koskevaan selosteeseen tehdään muutoksia
 8. Yhteydenotto AjoWEPPIIN tai tietosuojaviranomaiseen
 9. Evästeet

1. Mitä henkilötietoja AjoWEPPI kerää

 

Keräämme palvelun toteuttamisen kannalta keskeisiä tietoja käyttäjistä. Tiedot kerätään ensisijaisesti suoraan palvelun käyttäjältä esimerkiksi rekisteröinnin ja palvelun käyttämisen yhteydessä. Osa tiedoista voidaan kerätä automaattisesti palvelun yhteydessä esimerkiksi sen osalta, miten sovellusta käytetään. Tarvittaessa tietoja voidaan kerätä myös julkisista ja yksityisistä lähteistä ja yhdistellä näitä tietoja tarpeen mukaan palvelun toteuttamiseksi.

Keräämämme tiedot voidaan jaotella seuraavasti:

 • Nimi, osoite, yhteystiedot
 • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • Yksilölliset käyttäjätiedot, kuten käyttäjätunnus ja salasana
 • Laitteesi antamat tiedot, kuten laitteen malli, kielivalinnat
 • Tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot
 • Sovelluksen käyttöön liittyviä tietoja

Henkilötiedot, joita voimme kerätä sinulta

Osa AjoWEPIN keräämistä henkilötiedoista on saatu suoraan sinulta. Keräämme uusilta asiakkailta esimerkiksi nimen ja sähköpostiosoitteen, jotta voimme tarjota asiakkaalle kulloinkin kyseessä olevan tuotteen tai palvelun. Keräämme tietoa myös meille digitaalisten kanaviemme kautta lähettämistäsi viesteistä, kuten palautteista tai pyynnöistä.

Henkilötiedot, joita voimme kerätä kolmansilta osapuolilta:

 • Julkisesti saatavilla olevat tiedot: 
 • Yhtiöiltä, joiden kanssa teemme yhteistyötä.

Sovelluksen käytöstä keräämät tiedot

Pyrimme aktiivisesti kehittämään AjoWEPPIÄ ja tekemään sen käytöstä mahdollisimman helppoa ja tehokasta. Kehityksen perustana on sovelluksen käytöstä kerättävä analytiikka, jota voi olla esimerkiksi:

 • tiedot sovelluksen käynnistämisestä ja sulkemisesta
 • tiedot eri näkymissä vietetystä ajasta
 • tiedot elementeistä, joita näytetään
 • nappien painallukset

Tietoja kerätään tapahtumina (events) ja suoraan nauhoittamalla (screen recording) näyttöä silloin kun käyttäjä käyttää sovellusta. Henkilötietojen nauhoitus on estetty. Kaikki nauhoitukset poistetaan enintään kolmen (3) kuukauden kuluessa niiden tekemisestä.

2. Miten AjoWEPPI voi käyttää henkilötietojasi

 

Käytämme henkilötietojasi, jotta voimme täyttää lakisääteiset ja sopimusten mukaiset velvollisuutemme ja jotta voimme tehdä sinulle tarjouksia sekä antaa neuvontaa ja palveluita.

Palvelusopimusten tekeminen ja hallinnointi

Henkilötietojen käsittelyn pääasiallinen tarkoitus on kerätä, käsitellä ja varmentaa henkilötiedot ennen tarjouksen ja sopimuksen tekemistä sekä dokumentoida, hallinnoida ja toteuttaa sopimuksen mukaiset tehtävät.

Esimerkkejä sopimuksen täytäntöön panemiseen liittyvistä tehtävistä:

 • esim. tilin avaamiseen
 • asiakaspalvelu sopimusaikana

Markkinointi-, tuote- ja asiakasanalyysit

Henkilötietoja käsitellään myös markkinointi-, tuote- ja asiakasanalyysien yhteydessä. Markkinointitoimet, prosessien, liiketoiminnan ja järjestelmien kehittäminen, mukaan lukien testaus, perustuvat henkilötietojen käsittelyyn. Näin voimme parantaa tuotevalikoimaamme ja optimoida asiakkaille tarjottavia palveluita. Tähän saattaa liittyä myös profilointia (ks. alla).

AjoWEPILLÄ on oikeus käyttää profilointia esimerkiksi markkinointitarkoituksissa tehtäviin asiakasanalyyseihin tai tilitapahtumien tarkkailuun petosten estämiseksi.

3. Kenelle AjoWEPPI voi luovuttaa henkilötietoja

 

Voimme luovuttaa henkilötietojasi muille tahoille, kuten viranomaisille, konsernin yhtiöille, tavaran- ja palveluntoimittajille, maksupalvelujen tarjoajille sekä liikekumppaneille.

Kolmannet osapuolet

Luovutamme henkilötietoja myös viranomaisille siinä määrin kuin laki niin velvoittaa.

Tietoja luovutetaan lisäksi yrityksen sisällä sekä ulkoisille liikekumppaneille sinun suostumuksellasi tai lainsäädännön mukaisesti. Voimme myös luovuttaa tietoja muille tahoille, jotta voimme tarjota palveluitamme.

Olemme tehneet valittujen tavaran- ja palveluntoimittajien kanssa sopimuksia, jotka sisältävät henkilötietojen käsittelyn AjoWEPIN puolesta. Tällaisia sopimuksia on tehty esimerkiksi ohjelmistokehitys-, ylläpito-, palvelin- ja IT-tukipalveluita tarjoavien toimittajien kanssa.

Tiedonsiirto kolmansiin maihin

Emme säilytä tietojasi EU:n ulkopuolella.

4. Miten AjoWEPPI suojaa henkilötietoja

 

Meillä on käytössämme asianmukaiset tekniset, organisatoriset ja hallintoon liittyvät turvallisuusmenettelyt, joilla suojaamme kaikkia hallussamme olevia tietoja katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön, luovuttamisen, muutosten ja tuhoamisen varalta.

5. Yksityisyyden suojaan liittyvät oikeutesi

 

Sinulla on rekisteröitynä oikeuksia AjoWEPIN hallussa oleviin henkilötietoihin liittyen. Sinulla on seuraavat oikeudet:

 1. Oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihisi. Sinulla on oikeus tutustua hallussamme oleviin henkilötietoihisi. Useimmissa tapauksissa nämä tiedot ovat jo nähtävissäsi AjoWEPIN tarjoamassa verkkopalvelussa osoitteessa www.ajoweppi.fi/app. Oikeutta tutustua voidaan kuitenkin rajoittaa lainsäädännön, muiden henkilöiden yksityisyyden suojan ja AjoWEPPI-konsernin liiketoimintakonseptin ja liiketoiminnan käytäntöjen nojalla. AjoWEPPI-konsernin liikesalaisuudet sekä sisäiset arviot ja materiaalit saattavat vaikuttaa siihen, että tietoihin pääsyä rajoitetaan.
 2. Oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin. Jos tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, sinulla on oikeus pyytää tietojen korjaamista, ellei lainsäädäntö sitä rajoita.
 3. Oikeus pyytää tietojen poistamista. Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista seuraavissa tapauksissa:
  1. Vastustat tietojen käsittelyä eikä käsittelyn jatkamiselle ole mitään hyväksyttävää syytä.
  2. Vastustat tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksissa.
  3. Tietojen käsittely on lainvastaista.
 4. Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä. Voit pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä oikeutetun etumme perusteella. Sinulla on aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin tai suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin.
 6. Oikeus tietojen siirrettävyyteen. Sinulla on oikeus saada meille antamasi henkilötiedot. Tämä oikeus koskee henkilötietoja, joita on käsitelty ainoastaan automaattisesti ja suostumuksen tai sopimuksen täytäntöön panemisen perusteella.

Jos haluat käyttää yllä lueteltuja oikeuksiasi ota yhteyttä ajomesta@nuutinen.fi Pyynnöt arvioidaan tilanne- ja tapauskohtaisesti.

6. Kuinka kauan AjoWEPPI säilyttää henkilötietoja

 

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät.

7. Miten tähän ja evästeitä koskevaan selosteeseen tehdään muutoksia

 

Parannamme ja kehitämme palveluitamme, tuotteitamme ja verkkosivustojamme jatkuvasti, joten tietosuojaselosteisiin saatetaan ajoittain tehdä muutoksia. Lue tietosuojaseloste aika ajoin, jotta saat ajantasaista tietoa mahdollisista muutoksista. Jos tietosuojaselosteeseen tehdään merkittäviä muutoksia, annamme siitä selkeän ilmoituksen silloin, kun sovellettava laki niin edellyttää.

8. Yhteydenotto

 

Mielipiteesi on meille tärkeä. Jos sinulla on yksityisyydensuojaan liittyen huolia tai murheita, kuulisimme niistä mielellämme. Voit olla meihin yhteydessä lähettämällä viestiä osoitteeseen ajomesta@nuutinen.fi

Käsittelemme viestisi luottamuksellisesti.

9. Evästeet

 

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita tallennetaan esimerkiksi käyttäjän tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen sivuston käytön yhteydessä. Evästeet eivät pysty lukemaan tietoa tietokoneeltasi tai mobiililaitteestasi.

www.ajoweppi.fi

Käyttötarkoitus: Käytetään sivuston kriittisiin toimintoihin.

Tiedot: Evästeessä käyttäjän selaimeen tallennetaan yksilöllinen tunniste. Evästeen avulla voidaan todeta käyttäjän oikeus käyttää palvelun maksullisia ominaisuuksia. Ilman evästettä emme pysty tarjoamaan palvelun maksullisia ominaisuuksia.

Maa: Suomi

Säilytysaika: Max 10 vuotta

Tawk.to

Käyttötarkoitus: Käytetään sivuston chat palveluun.

Tiedot: Evästeessä käyttäjän selaimeen tallennetaan yksilöllinen tunniste, jonka avulla sivuston käyttöä voidaan seurata. Käyttäjästä tallennetaan yleisiä tietoja kuten selain, kielivalinnat, sijainti, viittaava sivusto, aikaleima ja sivuston lataukset.

Maa: USA

Säilytysaika: Max 10 vuotta

Lisätietoja: https://www.tawk.to/privacy-policy/

Youtube

Käyttötarkoitus: Video-ohjeiden näyttäminen

Tiedot: Evästeessä käyttäjän selaimeen tallennetaan yksilöllinen tunniste, jonka avulla voidaan seurata videon näyttökertoja ja laatia tilastoja.

Maa: USA

Säilytysaika: Max 10 vuotta

Lisätietoja: https://policies.google.com/technologies/cookies ja https://cloud.google.com/security/gdpr/

Google Analytics

Käyttötarkoitus: Palvelun kehittäminen

Tiedot: Evästeessä käyttäjän selaimeen tallennetaan yksilöllinen tunniste, jonka avulla käyttäjän selain voidaan tunnistaa verkkosivuilla. Tunnisteeseen ei ole tallennettu henkilötietoja, eikä se ole yhdistettävissä myöhemmin tiettyyn käyttäjään ja/tai henkilötietoihin.

Maa: USA

Säilytysaika: Max 10 vuotta

Lisätietoja: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=en ja https://policies.google.com/technologies/cookies

Google Optimize

Käyttötarkoitus: Palvelun kehittäminen

Tiedot: Käyttäjän selaimeen tallennetaan yksilöllinen tunniste, jonka avulla käyttäjälle voidaan näyttää tietty versio sivusta (niin kutstuttu A/B-testaus) ja kerätä tilastoja sivuston käytöstä. Tunnisteeseen ei ole tallennettu henkilötietoja, eikä se ole yhdistettävissä myöhemmin tiettyyn käyttäjään ja/tai henkilötietoihin.

Maa: USA

Säilytysaika: Max 10 vuotta

Lisätietoja: https://support.google.com/optimize/answer/6283420?hl=en&ref_topic=6283433 ja https://policies.google.com/technologies/cookies

Google Adwords

Käyttötarkoitus: Mainonnan kohdistaminen

Tiedot: Käytetään anonyymin datan, kuten IP osoitteen, maantieteellisen sijainni, mainoskilkkausten ja sivuvierailujen seurantaan. Tietoja käytetään mainonnan kohdistamisessa. Me emme saa Googlelta mitään tietoja käyttäjästä.

Maa: USA

Säilytysaika: Max 10 vuotta

Lisätietoja: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en ja https://policies.google.com/technologies/cookies

Facebook

Käyttötarkoitus: Mainonnan kohdistaminen

Tiedot: Käyttäjän selaimeen tallennetaan yksilöllinen tunniste, jolla käyttäjä voidaan yhdistää Facebook-profiiliin. Me emme saa Facebookilta mitään tietoja käyttäjän profiilista.

Maa: USA

Säilytysaika: Max 10 vuotta

Lisätietoja: https://www.facebook.com/business/gdpr

Yieldlab

Käyttötarkoitus: Mainonnan kohdistaminen

Tiedot: Käytetään anonyymin datan, kuten IP osoitteen, maantieteellisen sijainni, mainoskilkkausten ja sivuvierailujen seurantaan. Tietoja käytetään mainonnan kohdistamisessa. Käyttäjän selaimeen tallennetaan yksilöllinen tunniste, jolla selain voidaan tunnistaa eri verkkosivuilla. Yksilölliseen tunnisteeseen ei ole lisätty henkilötietoja.

Maa: USA

Säilytysaika: Max 10 vuotta

Lisätietoja: https://privacy.google.com/businesses/compliance/#?modal_active=none

DoubleClick

Käyttötarkoitus: Mainonnan kohdistaminen

Tiedot: Käytetään anonyymin datan, kuten IP osoitteen, maantieteellisen sijainni, mainoskilkkausten ja sivuvierailujen seurantaan. Tietoja käytetään mainonnan kohdistamisessa. Käyttäjän selaimeen tallennetaan yksilöllinen tunniste, jolla selain voidaan tunnistaa eri verkkosivuilla. Yksilölliseen tunnisteeseen ei ole lisätty henkilötietoja.

Maa: USA

Säilytysaika: Max 10 vuotta

Lisätietoja: https://privacy.google.com/businesses/compliance/#?modal_active=none

Rubiconproject

Käyttötarkoitus: Mainonnan kohdistaminen

Tiedot: Käytetään anonyymin datan, kuten IP osoitteen, maantieteellisen sijainni, mainoskilkkausten ja sivuvierailujen seurantaan. Tietoja käytetään mainonnan kohdistamisessa. Käyttäjän selaimeen tallennetaan yksilöllinen tunniste, jolla selain voidaan tunnistaa eri verkkosivuilla. Yksilölliseen tunnisteeseen ei ole lisätty henkilötietoja.

Maa: USA

Säilytysaika: Max 10 vuotta

Lisätietoja: http://rubiconproject.com/rubicon-project-yield-optimization-privacy-policy/